Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger reguleres af GDPR og i vores Persondatapolitikken hos Sparloppan beskriver vi, hvordan vi passer på dine oplysninger, og hvordan vi behandler dem.

På denne side kan du læse vores Persondatapolitik; hvad bruger vi dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte Sparloppan hvis du har spørgsmål til brugen af dine oplysninger.

Sparloppan ApS er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Sparloppan, er Sparloppan ApS. Torvet 1, 3720 Aakirkeby. CVR-nr. 12477902.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på butik@sparloppan.dk

Formål med behandling af personoplysninger i henhold til Persondatapolitikken

Sparloppan behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af oplysninger Sparloppan behandler, hvor Sparloppan indsamler oplysningerne fra, hvorfor vi har lov til at behandle dine oplysninger, og hvem Sparloppan kan videregive oplysningerne til.

Markedsføring
Sparloppan har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du får netop den viden fra os, der er mest relevant for dig i forhold til dine interesser. Sparloppan giver dig viden, tilbud, og nyheder inden for salg af brugte varer, som er målrettet dig. Hvis vi har et samtykke fra dig, behandler vi dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og ydelser via de kanaler, der er angivet i samtykket, som ved tilmelding til fx nyhedsbrev.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med markedsføring kan vi behandle disse personoplysninger om dig, som du selv har angivet ved at booke en stand hos os online, i en af vores butikker eller nyhedsbrevtilmelding: Navn, kundenummer, fødselsdato, e-mail, telefonnummer og kontonummer.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Sparloppan får dine personoplysninger fra dig selv, når du lejer en stand hos os eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, fra telefoniske samtaler, fra samtaler i vores butikker, fra vores hjemmeside, fra vores nyhedsbrevudsendelsessystem. 

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Sparloppan behandler kun dine oplysninger til markedsføring, hvis du har givet dit samtykke hertil.

Videregivelse af dine personoplysninger

Sparloppan kan videregive dine personoplysninger til evt. samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed. I så fald har vi databehandleraftaler med disse, så vi kan sikre, at de lever op til vores høje krav om datasikkerhed. Dette vil altid fremgå af vores Persondatapolitik.

Analyse og statistik

I forbindelse med at Sparloppan udarbejder statistikker og analyser, behandler vi nedenstående oplysninger om dig, som dog altid er i anonymiseret form: Standlejekøb, salg fra stand, alder og demografiske forhold. Dette vil altid fremgå af vores Persondatapolitik.

I forbindelse med analyser og statistik behandler Sparloppan dine personoplysninger i anonymiseret form, og vi behøver derfor ikke samtykke til dette. I forbindelse med analyse og statistik bliver der ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere. Dette vil altid fremgå af vores Persondatapolitik.

Optimering af brugeroplevelse

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside, vores kundeportal ”Mit Sparloppan”. Dette gør vi for at kunne optimere brugeroplevelsen på de nævnte steder.

Kategorier af personoplysninger

Når vi bruger dine data til at optimere de ovenstående steder, så behandler vi nedenstående personoplysninger om dig. Navn, kundenummer, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, demografiske forhold, standlejekøb og kontonummer.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Sparloppan indsamler oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og “Mit Sparloppan” fra disse kilder: Google Analytics – Sparloppan anvender Google Analytics på Sparloppan’ hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden. Dette vil altid fremgå af vores Persondatapolitik.

Cookies

Sparloppan anvender tre typer af cookies:
1) cookies der bruges med det formål at få hjemmesiden til at fungere
2) cookies til statistik og
3) cookies til markedsføring. Når du bruger vores hjemmeside vil du blive oplyst herom. Læs mere om vores brug af cookies

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

Sparloppan behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag: Hvis du besøger vores hjemmeside(r) og accepterer cookie-samtykket, siger du ja til, at vi må indsamle dine oplysninger og tracke din adfærd på hjemmesiden.

Videregivelse af dine personoplysninger

Sparloppan kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed. Vi har databehandleraftaler med disse, så vi kan sikre, at de lever op til vores høje krav om datasikkerhed. Vi videregiver data internt mellem Sparloppan Danmark og de enkelte Sparloppan butikker i koncernen.

Pligtmæssig information

Sparloppan har brug for personoplysninger om dig, når vi f.eks. opretter og administrerer din standleje og salg af dine varer. Hvis du ikke giver oplysningerne til Sparloppan, vil konsekvensen være, at Sparloppan ikke kan varetage formålene, f.eks. at vi ikke kan oprette dig som kunde i Sparloppan og dermed ikke kunne leje en stand og sælge dine varer hos os.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Sparloppan overfører IKKE personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Sparloppan bruger udelukkende samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i EU/EØS. Dette vil altid fremgå af vores Persondatapolitik.

Opbevaring af dine personoplysninger

Sparloppan opbevarer dine personoplysninger, indtil de bliver slettet 5 år efter, du sidst har modtaget en ydelse fra Sparloppan (standleje/varesalg og nyhedsbrevstilmelding), eller indtil du ønsker, de skal slettes. Opbevaringen af oplysningerne sker dog med respekt for Sparloppan’ forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Sparloppan opbevarer udelukkende dine oplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om oplysninger. Sparloppan bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge den anonymiserede data til statistiske formål.

Dine rettigheder

Når Sparloppan behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt

– Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Sparloppan behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse

– Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dem begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

– Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende oplysninger.

Retten til sletning

– Du har ret til at få dine personoplysninger slettet – det gælder både for elektroniske data og for printet data. Det kan du bede om ved at kontakte os på gdpr@Sparloppan.dk. Sletning af dine data sker senest 30 dage efter din henvendelse under hensyntagen til regnskabs- og bogføringslovgivningen, som nævnt under afsnittet “Opbevaring af dine personoplysninger”.

Retten til begrænset behandling

– Du har ret til at begrænse Sparloppan’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine oplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet

– Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Sparloppan, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Tilbagekaldelse af samtykke

– Hvis Sparloppan behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til markedsføring, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Sparloppan ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til.

Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Benyt dine rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til Sparloppan på gdpr@sparloppan.dk. Sparloppan vil behandle sagen inden for 30 dage.

Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Sparloppan’ behandling af dine personoplysninger.

Du bør dog altid først tage kontakt til Sparloppan, hvis du mener, at Sparloppan har behandlet dine oplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Sparloppan’ forklaring af sagen.

Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk