Fortrydelsesformular

Du kan inden 14 dage fra aftalens indgåelse give Sparloppan meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. BEMÆRK: Leje af en stadeplads/stand, kan ikke annulleres efter starttidspunktet for lejeperioden.
Udfyld nedenstående standardfortrydelsesformular. Dokumentet er også fremsendt til dig sammen med dit lejebevis, ved aftaleindgåelse..

Til:
Sparloppan
Torvet 1
3720 Aakirkeby
E-mail: butik@sparloppan.dk

 

  Jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale:

  Tilbagebetaling af købsbeløbet

  Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

  Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

  Leje af stadeplads/stand er en tjenesteydelser og omfattet af forældelsesloven. Det betyder, at du kan komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til tre år, efter den er udført. Det er dig som kunde, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld.

  Når du som kunde klager over vores tjenesteydelse, vil vi tage stilling til, om du som kunde har klaget i rette tid, og om klagen er rimelig. Vi har ret til at forvente, at du klager over ydelsen, så snart du opdager, at den er mangelfuld og mens ydelsen bliver leveret. Hvis du som kunde er passiv for længe, kan du miste dine rettigheder. Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på butik@sparloppan.dk

  Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, medmindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

  Her finder du vores Handelsebetingelser

  Læs mere om købeloven HER