Handelsbetingelser

Generelle oplysninger
Juridisk navn: Sparloppan er et underselskab af Aakirkeby Supermarked A/S
Organitationsform: A/S
CVR. nr. 12477902                     
Adresse: Torvet 1, 3720 Aakirkeby            
Mail: butik@sparloppan.dk         
Telefonnummer: 21731299
Etableringsår: 1987/2020

Betaling
Online kan der betales med Dankort og Mobile Pay

 

I den fysiske butik, kan der betales kontant, med MobilePay og med Visa/Dankort.
Levering. Alt foregår i butikken, der er derfor ingen mulighed for fysisk levering udenfor denne.

Leveringstiden for tjenesteydelsen er afhængig af hvornår næste stand er ledig.
Kunden modtager sit lejebevis pr mail når der bestilles via www.sparloppan.dk .
Hvis der bookes og betales i butikken, modtager du et print af lejebevis, lejebetingelser samt en fortrydelsesformular

Beløbet for varerne trækkes efter 3 dage. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det, som du har godkendt ved købet.

Prismærker til påsætning, på sælgers ejendele, udleveres når du stiller dine varer op i butikken.

Særlige vilkår
Er kundens stand ikke rømmet ved lejeperiodens udløb, sørger vi for dette, for kr. 200,- Er kundens ejendele ikke afhentet senest 7 dage efter lejeperiodens udløb, donneres varerne til en af de sponsorstande der er i Sparloppan.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du kan inden 14 dage fra aftalens indgåelse give Sparloppan meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. BEMÆRK: Leje af en stadeplads/stand, kan ikke annulleres efter starttidspunktet for lejeperioden.

Udfyld standardfortrydelsesformularen ved at klikke her. Dokumentet er fremsendt eller udleveret til dig sammen med dit lejebevis.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen. Leje af stadeplads/stand er en tjenesteydelser og omfattet af forældelsesloven. Det betyder, at du kan komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til tre år, efter den er udført. Det er dig som kunde, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld.

Når du som kunde klager over vores tjenesteydelse, vil vi tage stilling til, om du som kunde har klaget i rette tid, og om klagen er rimelig. Vi har ret til at forvente, at du klager over ydelsen, så snart du opdager, at den er mangelfuld og mens ydelsen bliver leveret. Hvis du som kunde er passiv for længe, kan du miste dine rettigheder. Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på butik@sparloppan.dk

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, medmindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Persondatapolitik (GDPR)
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger?
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Registreringsnummer og kontonummer, til overførelse af dit overskud, efter endt lejeperiode.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Sparloppan og opbevares i fem år (iflg. Regnskabsloven), hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, så du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og butikschefen for Sparloppan ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.sparloppan.dk er den til enhver tid ansvarlige direktøren for selskabet.
Som registreret hos Sparloppan ApS har du altid ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Henvendelse i forbindelse hermed, rettes til e-mail: butik@sparloppan.dk

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til www.sparloppan.dk hverken videregives eller sælges til tredjemand, og der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb af tjenesteydelse, skal du henvende dig til butik@sparloppan.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby. Telefon 41715000, www.forbrug.dk

Her finder du vores standardfortrydelsesformular
Her finder du vores lejevilkår