En stand kan lejes i vores butik eller her på hjemmesiden. Book din stand her
 
Du har adgang til din stand fra kl. 16, dagen før første lejedag og i hele lejeperioden. 
Lejen betales forud, når du booker i butikken eller her på hjemmesiden. Priser fremgår af den til en hver tid gældende prisliste.  

Ved begrebet ”stand” forstås et af Sparloppan forskellige udstillingstyper, listet herunder.

 • Stand med hylder og evt bøjlestang
 • Glasmontre, hylde i aflåst skab
 • Gulvplads, til møbler eller store ting der ikke kan være på en alm stand
 • Billedgalleri, ophæng af op til 10 billeder
 • Lampeplads, ophæng af op til 10 lamper
 • 1 hylde
 • 1 bøjlestang

Udover en fast lav leje af stand, afregnes der 25% af omsætningen til Sparloppan.

Du har adgang til din stand fra kl. 16, dagen før første lejedag og i hele lejeperioden. 
Lejen betales forud, når du booker i butikken eller på www.sparloppan.dk. Priser fremgår af den til en hver tid gældende prisliste.

På standen
Følgende varer må ikke sælges: Dagligvarer, fødevarer, ulovligt kopierede produkter, alkohol, tobak, våben, farlige materialer (herunder medicin, div. gasser og kemikalier) eller pornografisk materiale. Sparloppan forbeholder sig ret til at fjerne varer fra standene uden forud godkendt aftale, hvis disse kriterier ikke overholdes.

 • Det er kun tilladt at bruge prismærker udleveret af Sparloppan.
 • Prismærkerne skal udfyldes med en god let læselig beskrivelse og pris. Al handel skal foregå over KASSEN.
 • Har du brug for at ændre en pris på en vare, skal du fjerne det gamle prismærke og påsætte et nyt prismærke. 
Kassen accepterer ikke udtværede eller omskrevne prismærker.
 • Varer må kun placeres indenfor den bookede stand. Varerne må ikke dække ind over nabostand eller ud i gangareal. Sparloppan forbeholder sig ret til at fjerne varer fra standene uden forud godkendt aftale, hvis disse kriterier ikke overholdes.
 • Af hensyn til loppemarkedsånden må der kun sælges brugte varer og i mindre omfang fx fejlkøb eller uåbnet gaver – der må ikke sælges partivarer på en alm stand. Kontakt Sparloppan hvis du er i tvivl.
 • Reklamer som fx visitkort og brochurer må ikke forefindes på standen og vil blive fjernet og destrueret.
 • Varer uden prismærkning eller glemte varer placeres i et ”Tabt og Fundet” område i butikken, hvor ejer kan henvende sig til butikken og få dem udleveret. Vare der ikke er afhentet inden 14 dage, afleveres til Aakirkeby Idrætsforening.

Udsalg på stand
Hvis du ønsker at holde udsalg på din stand, skal du aftale dette med Sparloppan. Du kan vælge mellem 25%, 50% eller 75% udsalg, som herefter rettes til i IT-systemet og der udleveres et udsalgsskilt, som placeres på standen.

Tyverisikring af varer
Du har mulighed for at få placeret 1-2 produkter i aflåst glasmontre ved kassen (ved salgspris over kr. 200), hvis der er plads.

Ansvar
Du er selv ansvarlig for at din stand er pæn og ryddelig. I forbindelse med booking af din stand, har du mulighed for at tilkøbe at Sparloppan 1 gang dagligt sikrer at din stand er præsentabel. Sparloppan er ikke ansvarlig for tabte, stjålne eller ødelagte varer. Vi forsøger at undgå tyveri ved almindelig årvågenhed og tilsyn. I tilfælde af brand eller vandskade er Sparloppan ikke erstatningsansvarlige, men du kan være dækket af din egen indboforsikring.

Gode råd

 • Sælg kun varer, der er hele, rene og fungerer
 • Prissæt dine varer efter, hvad du selv ville give
 • Hold din stand pæn og ordentlig eller få os til det
 • Fortæl om din stand til familie, venner, kolleger – så mange som muligt
 • Markedsfør din stand på Facebook eller andre sociale medier og få maksimal opmærksomhed
 • Du kan sikre dig mod tyveri ved at købe plads i en aflåst glasmontre til værdigenstande.

Udløb af lejeperiode
Lejeperioden fortsætter IKKE automatisk. Hvis du ønsker at fortsætte lejeperioden, kan vi ikke garantere samme stand. Hvis du vil sikre dig samme stand, er det vigtigt at du booker eller reserverer perioden allerede ved aftalens indgåelse. Alle reservationer skal betales min. 5 dage før start, da standen ellers kan blive lejet ud til anden side.

Når lejeperioden udløber og du tømmer din stand, vil en medarbejder kontrollere varerne der tages med hjem og derfor må prismærker ikke fjernes fra varerne.
Din stand skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode senest kl. 15, dvs. 2 timer før lukketid.

Hvis standen ikke er tømt den sidste dag kl. 15 i lejeperioden, vil Sparloppan tømme standen og der fratrækkes et gebyr for tømningen, i afregningen, i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. De tømte varer opbevares, uden erstatningspligt i tilfælde af tyveri eller hærværk, i én uge, hvorefter de vil blive afleveret til Aakirkeby Idrætsforening. Evt. ekstraomkostninger til bortskaffelse betales af standlejer.